בתיק בו הואשמו שני אנשים בעבירות של נשיאה והובלת נשק ותחמושת בצוותא (10 שנות מאסר), ירי באזור מגורים בצוותא (5 שנות מאסר) וקשירת קשר לפשע (7 שנות מאסר) סה"כ פוטנציאל ל-22 שנות מאסר, לאחר ש"מומחה" קבע, לפי סרטון וידיאו ממצלמת אבטחה, שהיה שימוש ב"נשק שבכוחות להמית אדם", ניתן לעורך הדין יעוץ, שכלל ניתוח ממצאים מזירת עבירה והצבעה על מחדלי חקירה (לדוגמה, שימוש במי שאינו קצין בכדי "להוכיח" שמדובר בנשק, בניגוד לדרישה בסעיף 144. ס"ק (ה)).
התוצאה - הנאשם העיקרי נידון לשתי שנות מאסר בלבד ומי שהוצג כ"מסייע" לו שוחרר כנגד ימי המעצר שלו.