זיכוי מעבירות של ניסיון רצח ונשיאת נשק והובלתו!

הצלחה כבירה!

בתיק בו אדם הואשם ב"ניסיון לרצח" על סמך סרטון וידיאו ממצלמת אבטחה ובו הוגשה "חוות דעת" ע"י מי שאינו מוגדר כמומחה לנושאי זיהוי נשק ע"י המשטרה, הנאשם זוכה מכל העבירות בתיק (ניסיון רצח, נשיאה והובלת נשק)!

בחוות דעתי, הודגשו הנקודות הבאות:

- מדריך ירי משטרתי, שאינו קצין, אינו מוסמך לתת חוות דעת כי חפץ כלשהו הוא "נשק", כי זה בניגוד לכתוב בסעיף 144 לחוק העונשין!

- לא ניתן לקבוע לפי סרטון שחפץ הוא "נשק" כי נראים ממנו רשף ופליטת תרמילים. הוכחתי שזה גם נכון לאקדחי הזנקה.

- קו הירי המשוער, לפי הסרטון, אינו יכול להביא למציאת קליע שנמצא תקוע בגזע עץ בזירה. (המשטרה הדגימה קו ירי שאינו דומה בכלל לנראה בסרטון!)


זהו תיק שני בו אני מצליח להפריך "חוות דעת" של מדריך ירי!