מה אנחנו יכולים לעשות עבורך?

אנו מספקים שירותי ייעוץ וחוות דעת של מומחים, בתחומים שונים של הזיהוי הפלילי.

ייעוץ ראשוני, להערכת סיכוי התמודדות עם חוו"ד של מומחים מטעם המדינה, מתן חוות דעת נגדיות, ביצוע בדיקות וחקירות, כגון: חקירת זירה, בדיקות השוואה של תרמילים וקליעים, חישובים בליסטיים ועוד.

בדיקות לגילוי טביעות אצבע, השוואת טביעות אצבע על מסמכי חוזים, השוואה בין טביעות אצבע של נאשם לבין טביעות שהתגלו בזירות עבירה, כאשר הנאשם מכחיש קשר לזירת העבירה.

קישור למומחים בתחומים נוספים של הזיהוי הפלילי.