שינוי אישום של ניסיון רצח לסעיף מופחת

נהג משאית שיצא ממחצבה, טען שנורו לעברו יריות במטרה להורגו. בין היתר, הוא סיפר כיצד קליעים "שרקו" מול פרצופו בעת שחלפו מצד אחד של תא הנהג לצידו השני.

ניתוח של קווי הירי בתוך תא המשאית, לפי חורי כניסה בדלתות וחורי המשך בתוך התא, הראה שהנהג פשוט משקר בעדותו וכל הקליעים חלפו דרך הצד הימני של התא, צד הנוסע, שהיה ריק מאדם!

בזכות הממצאים הללו, שהוצגו בעזרת השרטוט המצורף, בוטל סעיף האישום של ניסיון לרצח והומר בסעיף פחות יותר.