מחיקת סעיפי אישום של שימוש ב"נשק"

הצלחה מיקצועית נוספת!
בתיק בו הואשם אדם בירי, על סמך סרטון וידיאו ו"חוות דעת מומחה" שניתנה בעקבות הסרטון, ניתנה חוות דעת נגדית שלי ועקב כך כל סעיפי האישום בנוגע לשימוש בנשק בוטלו!
נכון להיום, בהרבה תיקים בהם ניתנת חוות דעת של מומחה לצילום ולא מומחה לנשק, ניתן לתקוף את חוות הדעת ולבטל את כתב האישום!