הצלחה מיקצועית נוספת בזכות ייעוץ בלבד!

בתיק בו הואשם אדם בסחר בנשק, עקב תמונות וסירטונים שנמצאו בטלפון הנייד שלו, הובא ע"י הפרקליטות "מומחה", שתחום עיסוקו הוא בצעצועי איירסופט, שניסה להוכיח שהחפצים הנראים בתצלומים אינם כלי איירסופט ומכאן שמדובר ב"נשק", ע"פ הגדרתו בחוק העונשין.ניתוח של הראיות הצביע על כשלים מהותיים ב"חוות דעתו" של ה"מומחה", שניתנה בכלל כעדות פתוחה, ולאחר דיון עם הפרקליטות סוכם שהעונש הנדרש של חמש שנות מאסר יופחת ל-24 חודשים בלבד, שנכללת בהם שנת מאסר ע"ת!


להלן קישור לסירטון עליו הסתמך ה"מומחה", שלפי טענתו הוא שומע "ירי חי" ורואה "תרמילים" שנופלים לאדמה. רק מה?
חיפוש קצר באינטרנט העלה סירטונים רבים של כלים שיורים בהם תחמישים כך שנשמעים מהם קולות "ירי חי" ונופלים מהם "תרמילים".

https://www.facebook.com/635824682/videos/200090119501242/