יעוץ בתיק של חשד לעבירות בנשק

בתיק המדובר הואשם אדם בעבירות של נשיאת נשק בלתי חוקי וירי בשטח בנוי וזאת על פי ה"ראיות" הבאות:

- סרטון וידיאו בו הוא נראה יורה כביכול.

- מציאת שני תרמילים בזירה.

- דו"ח מאת מדריך ירי בו הוא מגיע ל"מסקנה", לאחר צפיה בסרטון הנ"ל, שמדובר בירי מאקדח אמיתי.

- חוות דעת של מומחית מעבדת סימנים וחומרים של מז"פ על מציאת שרידי ירי ברכב של החשוד.

- דו"ח בדיקה של מומחה מעבדת נשק של מז"פ על זיהוי התרמילים.

בתחילה, עורכי הדין ביקשו שאתמודד עם הדו"ח של מדריך הירי. היה קל לקבוע שאין זה מסמכותו להוציא דו"ח כזה, מה גם שהוא סיים אותו ב"מסקנה", משהו ששמור לעדות מומחה ולכן צריך להופיע במסגרת "חוות דעת של מומחה", מה שלא נעשה.

דרשתי מהם להשיג את חוות הדעת של מומחי מז"פ האחרים ולמרות שחוות הדעת לגבי מציאת שרידי ירי חיזקו את החשד נגד הלקוח, הרי שדו"ח הבדיקה של מומחה מעבדת הנשק, בו נכתב שמדובר בתרמילי תחמישים (כדורים חסרי קליע), הוכיח שה"נשק" הנראה בסרטון הוידיאו הוא למעשה "אקדח הזנקה", כלי שעונה להגדרת "צעצוע מסוכן" ולא להגדרת נשק, כך שיש לעורכי הדין בסיס לדרוש את ביטול כל סעיפי האישום הנוגעים לשימוש בנשק!

סוף דבר, כל האישומים בגין "נשק" בוטלו!

האישום הופחת לעבירה קלה, ימי המעצר שלו הוחשבו לעונש והוא שוחרר במיידי!


חוות דעת שרידי ירי 15.10.2020.pdf