קבוצת צעירים חגגו בוילה מפוארת ושתו כדת וכדין. אחת הצעירות, ששתתה לשוכרה, התעוררה כשעליה גוהר עובד זר. הוגשה נגדו תלונה על אונס לפי שתי ראיות:
בבדיקה גופנית הוכח שהיא קיממה יחסי מין, כולל חדירה.
על עורה, סמוך לאיבר מינה, נמצאה טיפת זרע שהושוותה ל-DNA של העובד הזר.
העובד אישר שהוא שכב עליה, לבריו היא הזמינה אותו, אבל הכחיש חדירה וטען שהוא "גמר בחוץ".
בדיקה של עוה"ד העלתה שהנערה קיימה יחסי מין עם חבר ואז הלכה לנוח בחדר בו שהה העובד הזר.
בדיקה שלי העלתה שתחתוניה, שנשארו עליה, היו מסוג מרושת ומחורר, שמאפשר לנוזלים, כולל נוזלי זרע, לחדור דרכם ולהגיע עד העור.
שתי העובדות הנ"ל הביאו לביטול האישום באונס והוא הומר לאישום קל יותר.