זיכוי נאשם מהחזקת שני מיקלעי מא"ג!

בתיק בו הואשם אדם בהחזקת שני מקלעי מא"ג, ע"ס תמונות, הוא זוכה מהאשמה! 

בתיקים קודמים, הפרקליטות גייסה בתור "מומחים" מדריכי ירי למיניהם, אך עדויותיהם נדחו על הסף, בין היתר כי אינם עונים לדרישת החוק להיות קציני משטרה! (כנראה שאת הפרקליטות החוק הזה לא מעניין) 

בתיק הזה הפרקליטות גייסה לעדות "מומחה" שהינו אזרח עובד צה"ל בתחום הנק"ל. למרות שהוא קבע בפסקנות שמדובר בשני מיקלעי מא"ג, השופט לא קיבל את חוות דעתו! 

בין היתר, חוות הדעת נדחתה על הסף היות שהסניגור הביא לעדות, ע"פ עצתי, את ראש מעבדת הנשק של מז"פ וזה קבע, גם בפסקנות, שלא ניתן לקבוע כי חפץ הוא "נשק", כהגדרתו בחוק, ע"פ תמונה בלבד! 

עדות זאת, שגובתה גם בחוו"ד מומחה ובעדות שלי, סתמה את הגולל על חוו"ד של ה"מומחה". כפי שהגדיר זאת השופט "עמדתו (של המומחה האזרחי) היא בבחינת תיאוריה מדעית חדשה או שיטה מקצועית חדשה." (כידוע, יש דרכים להביא שיטות חדשות בפני ביהמ"ש ע"מ לקבוע תקדים) 

לאור כל הנ"ל, השופט זיכה את הנאשם!