במקרה זה עורכות ועורכי דינו של הנאשם נועצו בי בנוגע לחקירת וניתוח זירה, בהקשר הכולל של מיקום תרמילים, פגיעות קליעים במנוח ומסלוליהם בגופו וקביעת סדר היריות שפגעו בו. כל אלה יחד עם אלמנטים משפטיים נוספים, כגון היסוד הנפשי בו היה נתון הנאשם, הובילו לזיכויות מאשמת המתה בקלות דעת, עבירה שהעונש עליה עד 12 שנות מאסר!

בתיק הזה, בו הואשם שוטר שרק מילא את חובתו, ניסו במח"ש להגיש נגדו ראיות שיקריות, שלמזלו של השוטר "לא הסתדרו" עם חוקי הפיזיקה.כך למשל מיקמו את המנוח באזור הלא נכון.
העובדה שקליעים שפגעו בו חדרו מצד אל צד אבל לא השאירו חותם על הקיר, שהיה כביכול מאחוריו, לא הטרידה לא את חוקרי הזירה ולא את הפרקליטים שכתבו את כתב האישום.

אישום נוסף, שהשוטר כביכול ירה בו מטווח קצר, כשהוא שכב על הקרקע, גם הוא הופרך בזכות ניתוח של מסלולי הקליעים בגוף, מיקום התרמילים מנשקו של השוטר בזירה ומיקום פגיעות הקליעים בקירות המתחם בו קרה האירוע.

כל אלה יחד עם העובדה שמדובר בטעות תמימה בזיהויו של המנוח כמחבל, הובילו כנראה לזיכויו של השוטר, שלא היה צריך להיות מואשם מלכתחילה!

ת"פ 40172-06-21 של בימ"ש מחוזי ירושלים, מדינת ישראל נ' פלוני

https://news.walla.co.il/item/3592133

https://www.ynet.co.il/news/article/sk1m3l4kh