הסדר טיעון מקל בתיק עם עבירות נשק מרובות

בתיק בו הואשמו מספר אנשים בעבירות של "החזקת ונשיאת נשק ללא רישיון" וזאת על סמך צילומים שנתפסו במכשירים הניידים שלהם, הושג הסדר טיעון מקל של עבודות שירות בלבד!
בתיק זה, בו ניתן ייעוץ וליווי מיקצועי בלבד ללא צורך בכתיבת חוות דעת, הוצבעו בפני הסניגור הנקודות הבאות:
- לא ניתן לקבוע כי חפץ הוא "נשק" רק על פי תמונות או סירטונים, כי אין אפשרות לקבוע אם החפץ עומד בתנאי של "בכוחו להמית אדם".

- הפרקליטות, ולא בפעם הראשונה, השתמשה בשירותיו של מי שאינו מוסמך לקבוע כי חפץ הוא נשק וזאת תוך כדי הסתרת דרגתו המשטרתית! (לפי סעיף 144 לחוק העונשין, רק קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה רשאי להוציא תעודה בדבר היות חפץ נשק)

- זיהוי החפצים השונים ככלי נשק בוצע באמצעות הודעה פתוחה, כאשר הנוהל המקובל הוא לעשות זאת באמצעות חוות דעת של מומחה, כאשר החפץ נבדק במעבדת הנשק של מז"פ, או באמצעות "תעודת קצין בדבר היות חפץ נשק", כאשר קצין בשטח רוצה להוציא אישור כזה.