דו"ח לגבי היות חפץ "צעצוע מסוכן"

פנה אלי עו"ד שלקוח שלו הואשם בנשיאת חפץ החשוד כ"נשק".

לאחר בדיקת החפץ, הסתבר שמדובר במשהו שהנו רק "דמוי נשק" ועונה, לכל היותר, להגדרת "צעצוע מסוכן" לפי תקנות משרד התמ"ת.

נכתב דו"ח (לא חוות דעת של מומחה) בדבר היות החפץ "צעצוע מסוכן" והודגש גם שלא ניתן להופכו ל"נשק".

דו"ח כזה, כאשר הוא מוצג בפני חקירות המשטרה או התביעות, די בו לבטל האשמות בדבר "נשיאת נשק" וכדומה.