https://www.archaeology.org/news/8647-200422-israel-fingerprints-pottery

כותבת המאמר התייעצה עם ליאור נדיבי לגבי השתמרות של טביעות אצבע על כלי חרס ואם ניתן להבחין בין טביעת אצבע גברית ונשית, ע"מ לדעת מה זהותו של הכדר.