טלפקס': 02-5334224 :TeleFax |  נייד 1:   050-7561788  :Cell 1  |  נייד 2:     058-7561788  :Cell 2  |  דוא"ל: E-mail: lior@afss.co.il
ל.נ.י. - ​דף הבית
זיהוי פלילי מהו?

למונח זיהוי פלילי יש שני פירושים בשפה האנגלית: Criminal Identification ו-Forensic Science. הראשון מתייחס בעיקר לעבודת אנשי הזיהוי בשטח, טכנאים (חוקרי זירת עבירה) וחוקרי המעבדה הניידת לזירות פשע חמור, שתפקידם לאתר את הראיות החפציות, גלויות וסמויות, לאסוף אותן ולהעבירן למומחים, הנמצאים במעבדות שונות, לשם בדיקתן. הפירוש השני, מתייחס בעיקר לעבודת המומחים הנ”ל ולשיטות העבודה שלהם, בעזרתן הם יכולים לתת “פרשנות” לראיות השונות. “פרשנות” זאת, הניתנת באמצעות חוות דעת של מומחה, קושרת את הראיות לקורבן, או למבצע העבירה, ועוזרת להבין מה התרחש בזירה בעת ביצוע העבירה.
שיטות העבודה מבוססות על טכניקות מדעיות. על הטכניקות האלה חלות מספר מגבלות: הן צריכות להיות מקובלות, הן במישור המדעי והן במישור המשפטי, הן צריכות להיות עקביות והן צריכות להיות ניתנות לשחזור. בדרך כלל, ישנן מספר שיטות ביצוע בכל תחום, מתחומי העיסוק של הזיהוי הפלילי, וטכניקה מסוימת נבחרת על פי היכולת המדעית של המומחה, על פעלותה ועל פי זמינות האמצעים הנחוצים ליישומה.
עיקר השימוש, בשיטות הנ”ל, הוא השגת ראיות לשם הרשעת חשוד בביצוע עבירה מסוימת. אך לא פחות חשוב מכך, השימוש בשיטות אלו מאפשר, לא פעם, גם להפריך חשד. יתרה מזאת, יישום טכניקות מתקדמות על ראיות שנלקחו במסגרת חקירות ישנות, בהן הורשע והחשודים, אף הביאו לזיכוי מאוחר של מי שכבר הורשע ובדין.
תחום זה של השימוש בשיטות מדעיות על מנת לפענח פשעים ולהמציא ראיות לבית המשפט מכונה מדע פורנזי. מקור השם – פורום, כיכר השוק בה התקיימו המשפטים ברומי העתיקה.
לראיות שהופקו בטכניקות של מדע פורנזי יש משקל רב, לעומת הראיות הישירות שמקורן בחושיהם של עדים אנושיים (ראיה, שמיעה, ריח, טעם ומישוש), וזאת משום שבתי המשפט נוטים לקבלן כ”אובייקטיביות” יותר, לעומת עדות אנושית העלולה להיות מושפעת מזיכרון, רגש אישי וטעויות בפרשנות המידע שהגיע באמצעותה חושים הנ”ל.