טלפקס': 02-5334224 :TeleFax |  נייד 1:   050-7561788  :Cell 1  |  נייד 2:     058-7561788  :Cell 2  |  דוא"ל: E-mail: lior@afss.co.il
ל.נ.י. - ​דף הבית
מושגי יסוד בזיהוי פליליראיה (Evidence) - עובדה המגיעה לידיעתו של אדם, בזכות אחד מחושיו או מומחיותו.

ראיה חפצית (Physical evidence) - ראיה הניתנת לראייה, החזקה, מישוש או איתור באמצעים מדעיים (כאשר היא נסתרת מן העין Latent).

עד (Witness)– אדם שהגיעה לידיעתו עובדה, הנוגעת לעבירה מסוימת, בזכות אחד מחושיו.

עד מומחה (Expert witness) - כל מי שבית המשפט מקבל את חוות דעתו בתחום מסוים, לגבי עובדות שהגיעו לידיעתו בזכות מומחיות מסוימת. לעד מומחה, בניגוד לעד רגיל, מותר להסיג מסקנות בנוגע למשמעות העובדות הנ"ל.

סימני כלים (Tool Marks) - סימנים שכלי מסוים משאיר על חומר, או משטח, עמו הוא בא במגע. הסימנים מתחלקים לשתי קבוצות:

סימנים משפחתיים (Class characteristics) - סימנים אלה נוצרים מהאופן שבו הכלי המסוים תוכנן והם משותפים לכל הכלים מסוג וגודל מסוים. לדוגמה: לכל כלי הנשק מסוג תת-מקלע “עוזי” יש סימנים משפחתיים זהים.

סימנים ייחודיים (Individual marks) - סימנים אלה נוצרים במהלך הייצור והשימוש בכלי, הם ייחודיים לכל כלי ומאפשרים לזהותו ע”פ הסימנים שהוא משאיר.

טביעת אצבע (Finger Print) - סימן ייחודי, הנשאר על חומר, או משטח, לאחר שבא במגע עם אצבעותיו של אדם. את הטביעות ניתן לסווג לפי צורות: מערבולת, לולאה, קשת ושילוב ביניהן. הטביעות מתייחדות על ידי מספר רב של “נקודות” הנמצאות עליהן. נקודות אלה משמשות את מומחי ההשוואה לצורך זיהויו של בעל הטביעות. טביעות אצבע ייחודיות לכל אדם ואדם, כולל תאומים זהים!

ד.נ.א. (DNA)- חומר ביולוגי, הנמצא בכל תא מתאי גופו של אדם או יצור אורגני. ב-ד.נ.א. יש מידע רב על תכונות גנטיות, קשרים משפחתיים, נטייה למחלות ועוד. ה-ד.נ.א. ייחודי לכל אדם, למעט תאומים זהים, הנושאים ד.נ.א. זהה. אתרים מסוימים ב-ד.נ.א. הם אלה שמאפשרים לקשור ממצאים ביולוגיים לאדם זה או אחר. הקשר אינו מוחלט והוא נעשה ע”פ חישוב סטטיסטי, בו משוער כמה אנשים, באוכלוסייה מסוימת, נושאים את אותו פרופיל ד.נ.א.